Νάυλον 20τεμ. επικάλυψης μεσαίο 22micron 4X5m

Brand