Μέτρο laser TLM50, εμβέλεια 15m, σφάλμα +/- 3 mm

Brand