Ηλεκτρόδιο μετάλλου για βαριές κατασκευές 4,5kg Νο4mm