Ηλεκτρόδιο μετάλλου για βαριές κατασκευές 4,5kg Νο3,25mm