Αντλία βυθιζόμενη ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων 750W, πλαστική και καλώδιο 10m.