Αλφάδι laser Cubix σταυρού με πράσινη δέσμη ακτίνας, εμβέλεια 16m, σφάλμα +/-6mm(10m)

Brand