Αλφάδι laser Cross 90 αυτοοριζοντιούμενο με πράσινη δέσμη σταυρού & κατακόρυφη 90°, εμβέλεια 16m, σφάλμα +/-5mm(10m)

Brand