Αλφάδι laser SPL3 3 σημείων με κόκκινη δέσμη ακτίνας, εμβέλεια 30m, σφάλμα +/-3mm(πάνω, οριζόντια) 6mm (κάτω)

Brand