Ψαλίδι κλάδου με υπομόχλιο και μακριές λαβές αλουμινίου Νο70cm