Σεγάτσα Trade cut τριπλής κοπής με ψιλό δόντι 450mm, 11 δόντια/ίντσα

Brand