Σεγάτσα Sharp cut διπλής κοπής με ψιλό δόντι 500mm, 11 δόντια/ίντσα

Brand