Λάστιχο υψηλής πίεσης 6m για τα πλυστικά SXPW14PE, SXPW17E, SXPW18E