Λάστιχο υψηλής πίεσης 12m για τα πλυστικά για SXFPW30E