Ποτηροτρύπανο για μπετό με βάθος 58mm και διάμετρο 67mm