Ποτηροτρύπανο για μπετό με βάθος 58mm και διάμετρο 33mm