Πολύπτερο 10τεμ. με γυαλόχαρτο για inox 125χ22mm No40