Πολύπτερο 10τεμ. με γυαλόχαρτο για inox 115χ22mm No80