Πιστόλι θερμόκολλας 95W με σκανδάλη για θερμόκολλα 10mm

Brand