Πιστόλι θερμόκολλας 40W με σκανδάλη για θερμόκολλα 10mm

Brand