Πιστόλι θερμόκολλας 25W με σκανδάλη για θερμόκολλα 10mm

Brand