Πάγκος εργασίας ααδιπλούμενοςμέγιστο βάρος 250kg 61X37cm