Πλέγμα οδοσήμανσης πορτοκαλί 70gr 50m ρολό με ύψος 1m