Πλέγμα κυπαρισί all weather πλαστικό 50m ρολό με ύψος 1m