Λαδικό με μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτο στέλεχος 250mI

Brand