Λαδικό με μεταλλικό δοχείο και εύκαμπτο στέλεχος 175mI

Brand