Διαμαντόδισκος PERFECT F3 κοπής No230x2,4×22,23mm

Brand